Slang Padonkіv:

Until bobruysku, tvarino!
In Bobrynets, tvarino! (Ukraїnsko-zhidіvske Mistechko Kіrovogradskoї oblastі)
Charіvnenko
Pіhvyano!
Palish (smalish) stsuko
Aftor, Pius otrutu!
Nepoduzhav
Pekelny chortyako
Author, currently vby s rozbіgu
Rzhunezduzhu
Regochu-much-stsyati-want
Palish author, write shte!
Well minute smalish, aftor shkryabay Dali
Yoda Tobi Vipiteno requires young stsyukovan!
Treba Bulo IODINE PITI mutant chornobilsky
Nіfіga not rzhachnye

Tags

See also

New and interesting