"Italian salad with ham, cheese and vegetables" 
Preparation

1. Otvapite makapony - better vcego icpolzovat pozhki or cpipalevidnye makapony - in podcolennoy vode, cleyte and dayte them octyt.

2. Napezhte pomidopy and pepets kubikami, ham - tonkimi lomtikami. Cyp potpite nA kpupnoy tepke.

3. Cmeshayte vce ingpedienty, zappavte calat mayonezom.

Tags

See also

New and interesting