Конец запрета на обгон и тут же начало??? Но зачем?