GAZ-69 - 复古什么稀罕物! (14张)

尽管如此,旧车有不在现代汽车存在的东西。例如年龄。这草坪51god!他1957年发行。 Podremontirovat昨晚停了,所以我无法抗拒的诱惑,利用它的照片和大家分享这个消息。随着汽车的拥有人的同意公布照片!

2ee96f8050.jpg02

a5f27d21d1.jpg

03

214f8dd43f.jpg

04

dd0a065de8.jpg

05

04a06d1bd1.jpg

06

2453fe77a5.jpg

07

ecddae947a.jpg

08

0d3f89b537.jpg

09

95726bab6b.jpg

10

1474726657.jpg

11

388c0d5b32.jpg

12

5b8fc3946f.jpg

13

bc6d2c4d8a.jpg

14

fc823885c2.jpg

资料来源:

标签

另请参见

新&值得注意