TOP - 5 torn down in the courts of Ukraine

< Top - 5 torn down in the courts, zafіksovanih monіtoringovoyu GROUP project "Vіdkrity Court": suddі not know the law, hovayutsya in kabіnetah conducting sluhannya without mantії, pogrozhuyut poterpіlim.

In svoїy schodennіy praktitsі suddі in Ukraїnі dopuskayut torn down a number of law yakі nerіdko ruynuyut dolі people. In kіntsevomu rezultatі Leather Sudd Nese personal vіdpovіdalnіst before Lyudin for zakonnіst svogo rіshennya.

Together s Tim nedovіri power to the court itself narodzhuєtsya s representations to the court Lyudin, zakritostі court od gromadskostі and іnodі, zverhnogo i prinizlivogo representations suddіv to uchasnikіv ship rozglyadu. So demonstruєtsya representations to the Sudd svoїh profesіynih obov'yazkіv, poєdnanogo s vіdvertim іgnoruvannyam law.

For ostannіy mіsyats monіtoringova grupa project "Vіdkrity Court" masovogo spent vіdeo zyomki vessels protsesіv tіlki not have the resonance right, ale i have the right, in yakih uchasnikami Je zvichaynі gromadyani. Our meta - zrobiti Court of Justice through mehanіzm reports to mіlyonіv gromadyan naochnih faktіv torn down Sudd law i power staged by the President about the Guarantor reputatsіyu Konstitutsії in zv'yazku s іsnuvannyam bezprav'ya i prinizlivogo representations to the Person of the courts.
Mi vіdshukuvali kritichnі torn down the law, yakі vchinyalisya Sudd i boule zafіksovanі Gromadska aktivіstami have regіonah. Mi proponuєmo uwagi natsіonalny to the TOP - 5 torn down, yakі for pity uvіyshli in povsyakdennu practice of Ukrainian sudіv one our perekonannya, poyasnyuyut pervinnі Reason nedovіri gromadyan to sudіv.

< Suddі zakritі od people that vvazhayut sudovі zasіdannya svoєyu privacy the right

uchasnikami Je zvichaynі gromadyani. Our meta - zrobiti Court of Justice through mehanіzm reports to mіlyonіv gromadyan naochnih faktіv torn down Sudd law i power staged by the President about the Guarantor reputatsіyu Konstitutsії in zv'yazku s іsnuvannyam bezprav'ya i prinizlivogo representations to the Person of the courts.
Mi vіdshukuvali kritichnі torn down the law, yakі vchinyalisya Sudd i boule zafіksovanі Gromadska aktivіstami have regіonah. Mi proponuєmo uwagi natsіonalny to the TOP - 5 torn down, yakі for pity uvіyshli in povsyakdennu practice of Ukrainian sudіv one our perekonannya, poyasnyuyut pervinnі Reason nedovіri gromadyan to sudіv.
Suddі zakritі od people that vvazhayut sudovі zasіdannya svoєyu Private cope

Dali Chitat: Your text to link ...

Tags

See also

New and interesting