... Tobi in my sorrow ... Miy dream miy sum ...

< Ulyana for nothing
... Tobi in my sorrow ... Miy dream miy sum ...
miy naynіzhnіshy bіl ... Shcho - not minutes
. ... And I ... and I - one s thin strings,
pid umіlimi fingers. Let him ...
... Glad i used utekti - not go
popalenih mostіv ... i - not zabut ...
Kruzhlyaє bіly tsvіt ... kruzhlyaє snіg ...
i zasipaє - Vigadany Paradise ...

and I do not mozhu moviti
-Goodbye…

Tags

See also

New and interesting