Children of politicians (35 photos)


Xenia Gorbachev
Zyuganov Andrew

Zhenya TymoshenkoAbramovich Sonia, Arkady, Arina, AnyaGryzlov DimaKiriyenko Volodya

Fradkov-sonDmitry Lukashenko (son)

Tags

See also

New!

Subscribe to our groups in social networks!

New and interesting