Children of politicians (35 photos)


Xenia Gorbachev
Zyuganov Andrew

Zhenya Tymoshenko
Abramovich Sonia, Arkady, Arina, Anya
Gryzlov Dima
Kiriyenko Volodya

Fradkov-sonDmitry Lukashenko (son)

Tags

See also

New and interesting